Bijles Nederlands

Bijles Nederlands van Doelpunt richt zich op alle onderdelen van het vak Nederlands: (begrijpend) lezen, luisteren, schrijven, spelling, grammatica en literatuur. Nederlands is een verplicht vak in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het vak Nederlands is een belangrijk vak. De kennis die je bij dit vak opdoet, is onmisbaar voor je vervolgopleiding en later ook op de arbeidsmarkt. Doelpunt helpt uw kind om een goede basis te vormen voor het vak Nederlands.

Bijles voor het vak Nederlands zorgt niet alleen voor succes en hogere cijfers bij Nederlands. In feite heb je voor alle vakken in het voortgezet onderwijs een goede beheersing van de Nederlandse taal nodig. Een andere taal leren is ook veel makkelijker als je Nederlands niveau op peil is.

Het niveau van uw kind voor het vak Nederlands heeft ook invloed op vakken als economie, geschiedenis, aardrijkskunde en biologie. Bij al die vakken krijg je de leerstof in het Nederlands aangeboden. Het helpt als uw kind de structuur van een tekst kan begrijpen en die kan samenvatten, zodat uw kind begrijpt wat hij of zij leest en leert.

Wat zeggen ouders en kinderen over Peter?

"Het verschil met mijn vorige huiswerkbegeleiding is dat ik bij doelpunt altijd goed begeleid word."

Colin

Lees volledige recensie

"Ik heb Peter altijd als een daadkrachtige, humoristische en gestructureerde docent beschouwd"

Nina van Buuren

Lees volledige recensie

"Jaren later was ik ontzettend verheugd dat ik bij hem in het voetbalteam terecht kon komen."

Alex Schoneveld

Lees volledige recensie

Bijles Nederlands volgen

Het vak Nederlands kent zeker in de onderbouw van het voortgezet onderwijs veel onderdelen. Bij lezen gaat het om tekstanalyse en samenvatten en om het herkennen en waarderen van allerlei tekstsoorten: van nieuwsberichten en columns tot recensies en betogen.

Daarnaast maken de leerlingen kennis met literatuur en poëzie en leren daarin een eigen smaak te ontwikkelen. Op basis daarvan stellen ze een boekenlijst samen en maken ze persoonlijke verslagen van de gelezen boeken.

Bij het onderdeel schrijven gaat het voornamelijk om zakelijk schrijven: een brief, een zakelijke e-mail of een betoog over een bepaald onderwerp. Om dit succesvol te kunnen doen, is ook kennis van de grammatica en de spelling nodig. Ook dat zijn vaste onderdelen van het vak Nederlands.

Doelpunt zal heel gericht werken aan precies die dingen die voor uw kind moeilijk zijn. Dat leidt meteen tot resultaat, dat weten wij uit onze ervaring van ruim 30 jaar in het onderwijs.

Onze werkwijze

We gaan samen met jullie kind aan de slag om eventuele leerobstakels te tackelen. We bieden een brede, meer algemene leerbegeleiding waarbij we antwoord gaan vinden op vragen als: Hoe maak ik een goede planning? Op welke manier kan ik optimaal leren leren? Hoe zorg ik voor successen op school met behulp van het leren en maken van mijn huiswerk? Hoe organiseer ik mijn huiswerk? Samen met jullie kind onderzoeken we deze vragen en maken een ‘op maat’ leerplan.

Belangrijke onderdelen van bijles Nederlands

De belangrijkste onderdelen waarbij wij uw kind zullen helpen en begeleiden zijn:

Lezen

Door tijdens de bijlessen intensief te oefenen met verschillende leesstrategieën leert uw kind sneller en beter te lezen én meer leesplezier te krijgen! Uw kind leert de kern uit een tekst te halen, hoofd- en bijzaken in de tekst te onderscheiden en vlotte samenvattingen te maken.

Begrijpend lezen

Als uw kind moeite heeft met begrijpend lezen, heeft uw kind vaak ook moeite met vakken zoals aardrijkskunde, geschiedenis en economie. Op het voortgezet onderwijs wordt veel waarde gehecht aan een goede score voor begrijpend lezen. Dit is ook een belangrijke vaardigheid voor de ontwikkeling van uw kind! De begrijpend leesstrategieën zijn door onze een-op-een-aanpak in de bijles van Doelpunt goed aan te leren en te verbeteren.

Woordenschat

Wanneer de woordenschat van uw kind beperkt is, heeft dat gevolgen voor de gehele taalvaardigheid. Met weinig woordkennis is het moeilijk teksten goed te kunnen lezen en begrijpen. Ook hierin kan Doelpunt een rol vervullen door uw kind te begeleiden en zijn of haar woordkennis te vergroten.

Spelling en grammatica

Wanneer uw kind niet goed kan spellen en zichzelf niet goed kan uitdrukken, kunnen mensen een verkeerd beeld van uw kind krijgen. In het verdere leven is goed spellen en grammatica van belang, denk maar aan het schrijven van sollicitatiebrieven en e-mails. In de bijlessen van Doelpunt wordt er geoefend en herhalen we de spellings- en grammaticaregels, zodat uw kind deze leert toe te passen.

Vrijblijvende kennismaking aanvragen

Bent u benieuwd wat Doelpunt voor uw kind kan betekenen op het gebied van studiecoaching, huiswerkbegeleiding of bijles? Vul dan hieronder uw gegevens in zodat wij de mogelijkheden met u kunnen bespreken!

Hi! Heb je vragen??

Neem contact op met Peter!